Prawnik nieruchomości Białystok

Prawo nieruchomości jest naszą główną specjalizacją. Jest to dziedzina prawa, która reguluje prawa i obowiązki związane z posiadaniem, używaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Obejmuje ono zasady dotyczące gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i komercyjnych, a także innych rodzajów nieruchomości. Prawo nieruchomości ma ogromne znaczenie w zakresie ochrony praw własności i zapewnienia stabilności w transakcjach nieruchomościowych.

 

Co obejmuje prawo nieruchomości?

Prawo nieruchomości obejmuje kwestie takie jak: nabycie nieruchomości, prawa do nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy, zasady dziedziczenia nieruchomości oraz uregulowania związane z planowaniem przestrzennym. Prawnik od nieruchomości ma niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby udzielać specjalistycznych porad dotyczących nieruchomości, a także uczestniczyć w negocjacjach i transakcjach związanych z nieruchomościami, czy składać stosowne wnioski o wpis do księgi wieczystej. Jednym z głównych aspektów prawa nieruchomości jest prawo własności. Ustala ono prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości, w tym prawo do korzystania z nieruchomości, prawo do dysponowania nią (np. poprzez sprzedaż, darowiznę) oraz obowiązki związane z utrzymaniem i konserwacją.

 

Umowy najmu i dzierżawy

Umowy najmu i dzierżawy stanowią ważny element prawa nieruchomości. Określają one warunki, na jakich nieruchomość może być wynajmowana lub dzierżawiona przez innych. Regulują prawa i obowiązki wynajmujących i najemców, w tym płatności, warunki użytkowania nieruchomości, a także terminy trwania umowy.

W przypadkach dziedziczenia nieruchomości, prawo nieruchomości ustala zasady dotyczące przekazania własności nieruchomości po śmierci właściciela. Określa jakie osoby mają prawo dziedziczenia nieruchomości, jakie są procedury postępowania i jakie formalności należy spełnić w celu przeniesienia własności na spadkobierców.

 

dom