Adwokat od spraw karnych Białystok

Prawo karne jest jednym z fundamentów systemu prawnego, mającym na celu ochronę społeczeństwa i utrzymanie porządku publicznego. Dotyczy ono przestępstw i wykroczeń, a adwokat od spraw karnych odgrywa ważną rolę w działaniach, służących zapewnieniu sprawiedliwości i ochronie praw jednostek. W naszej kancelarii w Białymstoku reprezentujemy zarówno oskarżonych, jak i pokrzywdzone strony. Zajmujemy się m.in. reprezentacją skazanych w postępowaniach sądowych, mających na celu uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Badamy dowody, analizujemy przypadki, opracowujemy strategie obrony i reprezentujemy klientów przed sądami i prokuratorami.

 

Postępowanie karne

Prawo karne ustala zasady i procedury, według których sąd może osądzać osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa. Obejmuje ono określenie czynów karalnych, ustalenie odpowiedzialności karnej, wyznaczenie kar i środków zapobiegawczych oraz określenie procedur postępowania karnego. W przypadku przestępstw prawo karne określa zarówno czyny zabronione, jak i ich sankcje. Określa, jakie czyny są uznawane za przestępstwa i jakie są przewidziane za nie kary.

Procedury postępowania karnego zawierają zasady dochodzenia, zatrzymania, przesłuchań, procesu sądowego i wydawania wyroków. Mają na celu zapewnienie uczciwości, sprawiedliwości i ochrony praw oskarżonych oraz ofiar przestępstw. Prawo karne ma znaczący wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa, zapewniając ochronę przed przestępczością oraz utrzymanie porządku publicznego. Poprzez sankcje karne, ma na celu odstraszanie od przestępczych działań i nakładanie odpowiednich kar na sprawców przestępstw.

 

młotek sędziowski