Zasiedzenie Białystok

Zasiedzenie z punktu prawnego oznacza nabycie prawa własności lub innych praw poprzez trwałe i nieprzerwane posiadanie rzeczy, lub nieruchomości przez określony czas, pomimo braku prawnej podstawy do takiego posiadania. Innymi słowy, osoba, która przez określony czas jest faktycznym posiadaczem danej rzeczy lub nieruchomości i działa w dobrej wierze, może stać się prawnym właścicielem tej rzeczy lub nieruchomości.

 

Sprawy o zasiedzenie

Sprawy o zasiedzenie dotyczą sytuacji, w których osoba twierdzi, że nabycie prawa własności lub innych praw do danej rzeczy, lub nieruchomości zostało osiągnięte poprzez trwałe i nieprzerwane posiadanie przez określony czas, mimo braku prawnej podstawy do takiego posiadania. Proces zasiedzenia ma na celu ustalenie, czy osoba, która posługuje się zasiedzeniem, faktycznie stała się prawnym właścicielem lub nabyła inne prawa. W naszej kancelarii w Białymstoku prowadzimy m.in. sprawy o zasiedzenie, a także sprawy dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości. W przypadku sporów dotyczących zasiedzenia, strony mogą zgłaszać swoje roszczenia i przedstawiać dowody mające potwierdzić, że spełnione zostały wymogi zasiedzenia. Kluczowym elementem jest wykazanie trwałego, nieprzerwanego i otwartego posiadania danej rzeczy lub nieruchomości przez określony czas, zazwyczaj ustalony w przepisach prawa.

 

dłoń trzymająca klucz