Blog

Wskutek postępowań spadkowych może się okazać, że dziecko (czyli osoba do 18-tego roku życia) może nabyć na własność nieruchomość. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi w przypadku stwierdzenia nabycia spadku po jednym z rodziców albo po jednym z dziadków. Dziecko, z uwagi na niepełnoletność, nie może zarządzać swoim majątkiem. Ten obowiązek spoczywa na jego rodzicach.

cmentarz

Współwłasność nieruchomości może być źródłem wielu problemów, zwłaszcza gdy współwłaściciele mają różne plany i oczekiwania dotyczące wykorzystania nieruchomości. Zniesienie współwłasności to proces prawny, który pozwala na rozwiązanie tego rodzaju sytuacji, jednak może być on skomplikowany i stresujący. Jak przejść przez ten proces bez zbędnych nerwów i komplikacji?

wytyczona działka

Współwłasność nieruchomości może być źródłem wielu problemów, zwłaszcza gdy współwłaściciele mają różne plany i oczekiwania dotyczące wykorzystania nieruchomości. Zniesienie współwłasności to proces prawny, który pozwala na rozwiązanie tego rodzaju sytuacji, jednak może być on skomplikowany i stresujący. Jak przejść przez ten proces bez zbędnych nerwów i komplikacji?

Śmierć członka rodziny powoduje szereg czynności formalnych, których należy dopełnić, jeżeli chcemy uzyskać i uwidocznić tytuł prawny do odziedziczonych ruchomości i nieruchomości. Nabycie spadku może nastąpić zarówno wskutek wszczętego postępowania sądowego albo poprzez złożenie oświadczenia o nabyciu spadku przed notariuszem.

kalkulator i laptop

Spadek i zasiedzenie nieruchomości to dwie kwestie, którym należy poświęcić szczególną uwagę. Spadek to przekazanie majątku zmarłego na rzecz jego spadkobierców, zaś zasiedzenie to nabycie prawa własności nieruchomości przez długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z niej. Obie te sytuacje mają swoje unikalne aspekty prawne i podatkowe, które mogą wpłynąć zarówno na proces nabycia własności, jak i na późniejsze korzystanie z niej. Co warto wiedzieć w przypadku takich sytuacji?

Zachowek należy się najbliższym członkom rodziny, które zostały pominięte w testamencie. W maju 2023 r. weszły przepisy, które wprowadzają rewolucyjne zmiany i o nich piszemy poniżej.

Zasiedzenie nieruchomości po osobie zmarłej. To temat niniejszego wpisu. Dowiesz się z niego czy zasiedzenie nieruchomości po osobie zmarłej jest możliwe, jaki sposób należy liczyć okres zasiedzenia oraz na kogo następuje zasiedzenie – na osoby żyjące czy na osobę zmarłą.