Blog

elektroniczny dozór

W odróżnieniu od tradycyjnego więzienia, dozór elektroniczny daje skazanemu szansę na lepszą resocjalizację, ponieważ pozwala mu pozostać w swoim środowisku rodzinnym i zawodowym. Dzięki temu skazany ma możliwość utrzymania więzi z rodziną oraz kontynuowania pracy czy nauki, co z kolei może prowadzić do łatwiejszego powrotu do życia społecznego po odbyciu kary. Warto również zauważyć, że dozór elektroniczny jest często tańszym rozwiązaniem dla państwa niż utrzymanie osoby w zakładzie karnym.

współwłasność przy domu

Współwłasność nieruchomości lub innych dóbr może generować wiele problemów, zwłaszcza gdy współwłaściciele mają różne cele i plany. Zniesienie współwłasności to proces, który pozwala na rozwiązanie takich sytuacji i przekształcenie wspólnego prawa własności w odrębne prawa. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, skupiając się na procesie zniesienia współwłasności nieruchomości.

badanie alkomatem

Wiele osób traci prawo jazdy z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Czy blokada alkoholowa może być szansą na odzyskanie prawa jazdy dla tych, którzy popełnili błąd? W artykule omówimy funkcjonowanie blokady alkoholowej, jej zalety i wady oraz możliwość wprowadzenia tego rozwiązania.

Kajdanki i odznaka policyjna

Zdecydowana większość przestępstw ścigana jest przez organy państwa. Jednak jest grupa przestępstw, które wymagają, aby to pokrzywdzony prowadził postępowanie karne przeciwko sprawcy takiego przestępstwa. W sprawach ściganych z oskarżenia publicznego to organy państwa, czyli np. prokuratura, występuje z aktem oskarżenia. W sprawach z oskarżenia prywatnego to obywatel wnosi prywatny akt oskarżenia. 

Rozmawiające osoby

Najbardziej popularną formą testamentu jest ten sporządzany u notariusza lub własnoręcznie napisany i podpisany przez testatora. Natomiast przepisy prawa przewidują także ustną formę testamentu, która przy zachowaniu wszystkich warunków formalnych jest traktowana na równi z pozostałymi formami testamentów. 

Każdy wniosek lub pozew, który jest składany do sądu musi mieć oznaczone strony postępowania. Służy to ustaleniu osób, których sprawa dotyczy lub które mogą być zainteresowane sprawą. Dzięki temu sąd ma rozeznanie, czy wszystkie osoby, które o niej muszą wiedzieć, wiedzą. A także czy do wszystkich została wysłana korespondencja sądowa.

Dlaczego tzw. mikrokawalerki nazywane są przykładem patodeweloperki? Wynika to z tego, że są to lokale użytkowe poniżej 25 m2, które nie są lokalami mieszkalnymi. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, mówi jasno: mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2. Dlaczego zatem pojawiło się tak ogromne zainteresowanie mikrokawalerkami?

Zanim zdecydujesz się na zakup nieruchomości koniecznie sprawdź stan prawny nieruchomości. Nikt nie lubi niespodzianek, a tym bardziej tych kosztowych. Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych kroków, które należy wykonać przed zakupem nieruchomości. A wszystko po to, aby uzyskać niezbędne informacje i upewnić się, że nie ma żadnych nieoczekiwanych ograniczeń lub obciążeń na danej działce.

Współwłasność nieruchomości (domu czy mieszkania) najczęściej kojarzy się z małżonkami, ale współwłasność powstaje także przy dziedziczeniu lub darowaniu komuś części nieruchomości. Dwóch właścicieli tworzy już współwłasność. 

sprzedaż nieruchomości

Transakcje nieruchomościowe są jednymi z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych decyzji finansowych, jakie podejmujemy w życiu. W związku z tym warto zadbać o to, aby uniknąć nieprzyjemności i pułapek prawnych, które mogą się wiązać z zakupem, sprzedażą czy wynajmem nieruchomości. Wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług prawnika specjalizującego się w prawie nieruchomości, który może pomóc w przejściu przez cały proces bezpiecznie i bezproblemowo. W niniejszym artykule omówimy kluczowe aspekty, na które warto zwrócić uwagę przy transakcjach nieruchomościowych.

Dzisiaj inaczej niż zazwyczaj. Zamiast wpisu blogowego możecie obejrzeć i posłuchać podcastu z naszym udziałem. Zostaliśmy zaproszeni przez Marcelinę i Monikę z Legalnego Offtopu. I nie jest to byle jaki odcinek! Bo już #30! Opowiadamy o tym jak to jest pracować razem i nie pozabijać się przy okazji. 

Bardzo często osoby dokonujące transakcji związanej z nieruchomościami spotykają się z popularnym wśród prawników sformułowaniem „rygorem z trzech siódemek”. Jak mantra powtarzana przy każdym akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży nieruchomości, ale i także przy umowach najmu. Co te „trzy siódemki” oznaczają?

Wskutek postępowań spadkowych może się okazać, że dziecko (czyli osoba do 18-tego roku życia) może nabyć na własność nieruchomość. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi w przypadku stwierdzenia nabycia spadku po jednym z rodziców albo po jednym z dziadków. Dziecko, z uwagi na niepełnoletność, nie może zarządzać swoim majątkiem. Ten obowiązek spoczywa na jego rodzicach.

wytyczona działka

Współwłasność nieruchomości może być źródłem wielu problemów, zwłaszcza gdy współwłaściciele mają różne plany i oczekiwania dotyczące wykorzystania nieruchomości. Zniesienie współwłasności to proces prawny, który pozwala na rozwiązanie tego rodzaju sytuacji, jednak może być on skomplikowany i stresujący. Jak przejść przez ten proces bez zbędnych nerwów i komplikacji?

Śmierć członka rodziny powoduje szereg czynności formalnych, których należy dopełnić, jeżeli chcemy uzyskać i uwidocznić tytuł prawny do odziedziczonych ruchomości i nieruchomości. Nabycie spadku może nastąpić zarówno wskutek wszczętego postępowania sądowego albo poprzez złożenie oświadczenia o nabyciu spadku przed notariuszem.