ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI CZĘŚĆ 1

CO TO JEST ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI?

Zasiedzenie nieruchomości oznacza nabycie własności nieruchomości poprzez posiadanie jej przez odpowiednio długi okres czasu. To jest potoczne określenie. Formalnie brzmi ono dużo trudniej i polega na tym, że posiadacz samoistny nieruchomości niebędący jej właścicielem może nabyć prawo jej własności o ile posiada nieruchomość nieprzerwanie przez wymagany ustawowo czas uzależniony od posiadania w dobrej lub złej wierze. Brzmi enigmatycznie? Czytaj dalej a temat zasiedzenia nieruchomości szybko się rozjaśni.

NA CZYM POLEGA ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI?

Do zasiedzenia nieruchomości dochodzi wskutek udowodnienia użytkowania danej nieruchomości i traktowania jej jak właściciel przez odpowiednio długi czas. Do zasiedzenia dochodzi na podstawie przepisów prawa lub na skutek upływu czasu.

 

nieruchomość

Procedura zasiedzenia nieruchomości wymaga udowodnienia, że posiadanie samoistne przez osobę powołującą się na zasiedzenie posiada daną nieruchomość nieprzerwanie przez określony czas. Zasadą jest, że posiadacz samoistny nie będący właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada daną nieruchomość nieprzerwanie od lat 20 lub od lat 30, w zależności od tego czy nieruchomość nabywa w dobrej czy w złej wierze. Po jego upływie posiadacz samoistny uzyskuje prawo własności do danej nieruchomości, które posiada taką samą moc prawną jakby nabył ta nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży.

POSIADANIE SAMOISTNE – NA CZYM POLEGA?

Warunkiem koniecznym do zasiedzenia nieruchomości jest nabycie posiadania samoistnego, ale na czym ono polega? Posiadanie samoistne nieruchomości polega na władaniu nieruchomością tak jak właściciel. Oznacza to, że posiadacz zachowuje się tak, jakby faktycznie był jej właścicielem, mimo iż formalnie nim nie jest. Mówimy tutaj o uzasadnionym przekonaniu. Posiadaczem nie będzie zatem ktoś, kto nie zachowuje się jak właściciel, czy też osoba która włada daną nieruchomością jak najemca czy dzierżawca.
Posiadanie samoistne musi zostać udowodnione w postępowaniu sądowym. Jeśli wykonywałeś na danej nieruchomości prace remontowe za własne pieniądze lub obrabiałeś ziemię, płaciłeś podatki i w odczuciu sąsiadów jesteś traktowany jak właściciel to masz duże szanse na zasiedzenie nieruchomości.

CO TO JEST POSIADANIE W DOBREJ WIERZE?

Na wstępie zaznaczę, że dobra wiara występuje tak rzadko jak trafienie szóstki w lotto. Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze byłoby najkorzystniejszym rozwiązaniem dla posiadacza samoistnego. Dlaczego? Dlatego, że zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze następuje już po upływie 20 lat, a nie 30 lat jak to jest w przypadku zasiedzenia w złej wierze. Każdy z nas wie, że czas to pieniądz i czasami udowodnienie tych kolejnych 10 lat jest niemożliwe. A jeśli jest niemożliwe to szansa na zasiedzenie nieruchomości maleje.

Kiedy mamy do czynienia z zasiedzeniem w dobrej wierze? Z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia, gdy posiadacz włada nieruchomością nie mając świadomości, że nie przysługuje mu prawo własności do niej. Poza tym te błędne przekonanie posiadania o istnieniu prawa własności musi być usprawiedliwione okolicznościami. Te ostatnie sformułowanie powoduje luz decyzyjny po stronie sądu orzekającego.

Jeśli zastanawiasz się, czy można zasiedzieć w dobrej wierze nieruchomość
- sprzedaną Tobie na podstawie zwykłej umowy sprzedaży, bez formy aktu notarialnego?
- otrzymaną od rodziców bez zachowania formy aktu notarialnego?
To odpowiedź brzmi – nie.

CO TO JEST POSIADANIE W ZŁEJ WIERZE?

Praktycznie w każdym przypadku, w którym nie jest możliwe zasiedzenie w dobrej wierze, można zasiedzieć nieruchomość w złej wierze.
Zła wiara przy zasiedzeniu wiąże się z udowodnieniem posiadania samoistnego nieruchomości przez okres co najmniej 30 lat.

Dzisiaj omówiliśmy jedynie fragment zagadnienia dotyczącego zasiedzenia nieruchomości. Obserwujcie naszą stronę po więcej. Niedługo pojawi się część II postu o zasiedzeniu nieruchomości.