JAK SPRAWDZIĆ STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI?

lupa i domekZanim zdecydujesz się na zakup nieruchomości koniecznie sprawdź stan prawny nieruchomości. Nikt nie lubi niespodzianek, a tym bardziej tych kosztowych. Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych kroków, które należy wykonać przed zakupem nieruchomości. A wszystko po to, aby uzyskać niezbędne informacje i upewnić się, że nie ma żadnych nieoczekiwanych ograniczeń lub obciążeń na danej działce.

 

KROK #1

Na początku sprawdź dane nieruchomości zawarte w księdze wieczystej. Jeżeli nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej, poproś o dokumenty potwierdzające tytuł własności do nieruchomości. Na podstawie tych dokumentów możesz ustalić, czy osoba podająca się za właściciela faktycznie nim jest oraz wysokość udziałów poszczególnych współwłaścicieli. 

 

KROK #2

Upewnij się, że gdzie dokładnie jest położona nieruchomość oraz czy granice nieruchomości przebiegają w sposób opisany na mapie. 

 

KROK #3

Warto też sprawdzić mapy i plany zagospodarowania przestrzennego. Chyba nikt nie chce dowiedzieć się, już po zakupie nieruchomości, że przez środek działki będzie przechodzić droga. Takie i inne informacje można znaleźć w planach zagospodarowania przestrzennego, jak również informacje o ograniczeniach w zabudowie terenu i innych ograniczeń. Czy na danym terenie będzie można wybudować budynek usługowy. 

 

KROK #4

Dokumenty dotyczące prawa wodnego i odprowadzania ścieków: Sprawdź, czy działka ma wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia dotyczące korzystania z wody i odprowadzania ścieków.


KROK #5

Sprawdź dokładnie, czy została wydana decyzja dotycząca zabudowy i bardzo szczegółowo ją przeczytaj. Z decyzji o warunkach zabudowy dowiesz się jakie ograniczenia w wysokości i kształcie budynku zostały nałożone. 

 

KROK #6

Pewnym zaskoczeniem mogą być decyzje z zakresu ochrony środowiska. Bardzo ważne jest, aby sprawdzić, czy nieruchomość nie znajduje się np. w otulinie parku krajobrazowego i jakie z tego wynikają ograniczenia w wykorzystywaniu nieruchomości.  

 

KROK #7

Ostatni krok, ale nie lekceważ go proszę. Należy bezwzględnie sprawdzić, czy nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami i zobowiązaniami. 

Jeśli uznasz, że nie jesteś w stanie samodzielnie sprawdzić nieruchomości przed jej zakupem, skontaktuj się z nami. Prawnik od nieruchomości dokładnie sprawdzi nieruchomość przed finalizacją transakcji.