BLOKADA ALKOHOLOWA – CO TO JEST? KIEDY MOŻESZ Z NIEJ SKORZYSTAĆ?

Najkrócej rzecz ujmując, blokada alkoholowa umożliwia prowadzenie samochodu pomimo orzeczonego przez sąd zakazu ich prowadzenia. Jeśli zdarzyła się Tobie sytuacja, że wsiadłeś/-aś do samochodu pod wpływem alkoholu to ten artykuł jest dla Ciebie.

 

ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW – NA JAK DŁUGO?

Pomimo prowadzonych na szeroką skalę kampanii reklamowych jednym z najczęściej popełnianych przestępstw jest prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.

Przepisy określające zastosowanie kar w tym zakresie zobowiązują najpierw organa ścigania a następnie sąd do tego, aby orzec w odniesieniu do sprawcy takiego czynu zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na czas nie krótszy niż trzy lata.

Ujmując wprost - sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uda się przekonać sąd o zasadności warunkowego umorzenia postępowania ewentualnie czyn zostanie zaklasyfikowany jako wykroczenie, ale o tym w następnym wpisie na naszym blogu.  

 

alkomat

ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW – OGRANICZENIA

Zakaz prowadzenia pojazdów stanowi dla skazanych często najbardziej dolegliwy rodzaj sankcji z całego katalogu kar czy środków karnych orzeczonego wyrokiem. Wielu naszych Klientów woli zapłacić większą grzywnę, aby tylko utrzymać swoje prawo jazdy.

Zakaz taki zmienia bowiem diametralnie życie i sprawia, że drobne bieżące spray życia codziennego starają się nie lada wyzwaniem. Ze względu na orzeczony zakaz nie możemy np.: pojechać do ulubionego sklepu na zakupy, wyskoczyć ze znajomymi poza miasto, czy też odebrać dzieci z przedszkola. Oczywiście możemy wykorzystać do tego środki komunikacji miejskiej czy też taksówki lub ubera jednak tracimy na to nasz cenny czas, którego i tak nie mamy zbyt wiele.

 

ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW – JAK ZŁAGODZIĆ KARĘ?

Czy przepisy prawa przewidują możliwość złagodzenia takiej dolegliwości choćby w niewielkim stopniu po uprawomocnieniu orzeczenia ?
Odpowiedź brzmi: TAK.

Ustawodawca w przepisach Kodeksu Karnego Wykonawczego przewidział możliwość modyfikacji wyroku sądu w zakresie zakazu prowadzenia pojazdu przy zastosowaniu tzw. blokady alkoholowej.

 

BLOKADA ALKOHOLOWA – CO TO JEST?

Blokada alkoholowa jest urządzeniem, które umożliwi osobie pozbawionej prawa jazdy poruszanie się samochodem, tak jakby prawo jazdy miała. Blokada alkoholowa ma kontrolować, czy kierowca jest pod wpływem alkoholu. Jeśli kierowca będzie pod wpływem alkoholu, a konkretnie gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu ma więcej niż 0,1 mg alkoholu w 1 dm3, to zamontowana w pojeździe blokada alkoholowa nie pozwoli na uruchomienie pojazdu. Jednym słowem blokada alkoholowa blokuje wyruszenie na drogę kierowcy będącego pod wpływem.

 

JAK DZIAŁA BLOKADA ALKOHOLOWA?

Kierowca wsiadając do samochodu a przed uruchomieniem silnika musi dmuchnąć w urządzenie. Urządzenie (blokada alkoholowa) zmierzy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jeśli kierowca jest trzeźwy, to urządzenie to wykaże i kierowca będzie mógł uruchomić samochód. Jeśli natomiast urządzenie wykryje alkohol w wydychanym przez kierowcę powietrzu, to samochód się nie uruchomi.

Blokada alkoholowa jest ściśle powiązana z zapłonem pojazdu.

 

KIEDY MOŻNA SIĘ STARAĆ O BLOKADĘ ALKOHOLOWĄ?

Muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze musi minąć połowa okresu orzeczonego zakazu, chyba że prowadzenia pojazdów orzeczony został dożywotnio. W tej sytuacji musi upłynąć okres 10 lat. Po drugie zachowanie sprawcy musi dać gwarancję, że nie będzie zagrażać bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd będzie analizował czy osoba w odniesieniu, do której orzeczono zakaz, nie będzie ponownie prowadziła pojazdu pod po spożyciu alkoholu i czy daje gwarancję, iż nie będzie stwarzała zagrożenia w ruchu drogowym.

 

ILE KOSZTUJE BLOKADA ALKOHOLOWA?

Cena blokady alkoholowej jest uzależniona od tego czy kierowca zdecyduje się kupić urządzenie czy wynająć. Do tego należy doliczyć także koszt montażu blokady alkoholowej w pojeździe.

Ceny wahają się od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy.

 

POMOC ADWOKATA PRZY UZYSKANIU BLOKADY ALKOHOLOWEJ

Blokadę alkoholową można uzyskać po złożeniu wniosku do sądu rejonowego. Nigdy nie byłem zwolennikiem korzystania ze wzorów dostępnych w Internecie, ponieważ nie uwzględniają one indywidualnych okoliczności dotyczących Klienta.

Blokada alkoholowa stanowi idealne rozwiązanie dla osób, które pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów muszą korzystać z samochodu, przede wszystkim w celach zarobkowych. Warto w tym celu skontaktować się z adwokatem karnistą. Dlatego też zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata, który w sposób profesjonalny podejmie działania zmierzające do przekonania sądu o celowości zastosowania blokady alkoholowej.

Zadaniem adwokata będzie sporządzenie wniosku do sądu, a także ewentualne dalsze podjęcie stosownych działań.

Jeśli szukasz pomocy prawnej, w celu uzyskania blokady alkoholowej skontaktuj się z nami.