Czy można podważyć testament notarialny? Sprawa naszej kancelarii adwokackiej

Obiecaliśmy Wam, że będziemy zdradzać stany faktyczne spraw, z którymi mamy do czynienia w naszym zawodzie. Dzisiaj opowiemy Wam o sprawie, która skupiła się na problemie ważności testamentu sporządzonego przez notariusza. Brzmi ciekawie?

Co do zasady w naszym społeczeństwie panuje głębokie przekonanie, że testament sporządzony przed notariuszem jest nie do podważenia. Uważamy wręcz, że oświadczenia złożone przed notariuszem są w pełni akceptowane przez sąd, albowiem bardzo trudno jest zakwestionować oświadczenie złożone przed notariuszem.

Otóż, nie zawsze tak jest. A przekonali się o tym nasi przeciwnicy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu notarialnego.

Nasza Kancelaria Adwokacka reprezentowała najbliższą rodzinę osoby zmarłej. Przeciwnicy procesowi powoływali się na oświadczenie osoby zmarłej złożone przed notariuszem, który następnie sporządził testament w formie aktu notarialnego. Osoba wyrażająca swoją ostatnią wolę podpisała testament w formie aktu notarialnego.

 

Czy można podważyć testament notarialny?

 

Posiadanie przez przeciwników procesowych testamentu w formie aktu notarialnego nie przesądzało automatycznie, że z chwilą zgonu testatora stają się właścicielami wszystkiego co osoba zmarła po sobie zostawiła.

Rozpoczął się proces o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu. O takim postępowaniu sąd musi zawiadomić wszystkich potencjalnych spadkobierców, którzy taki spadek odziedziczyliby gdyby testamentu nie było, czyli tzw. spadkobierców ustawowych.

Jeżeli w toku postępowania testament osoby zmarłej nie byłby podważany to sąd orzekłby, że osoby wskazane w testamencie nabywają w całości spadku. Ale w naszej sprawie nasi Klienci uważali, że wola wyrażona w testamencie notarialnym nie była rzeczywistą wolą zmarłego. Dlatego podjęliśmy walkę i staraliśmy się przekonać sąd co do słuszności naszych wniosków dowodowych, które miały wykazać, że osoba zmarła w dniu sporządzenia testamentu nie była świadoma wyrażanej prze siebie woli.

Wskutek naszych wniosków dowodowych został powołany biegły sądowy, który wskazał, że testator w chwili składania przed notariuszem oświadczenia woli w postaci powołania do spadku przeciwników procesowych, nie był świadomy wyrażanej przez siebie woli. Opinia biegłego w sposób jednoznaczny podważyła złożony do sprawy testament.

Jak się domyślacie, sąd wydał orzeczenie w którym do całości spadku po osobie zmarłej powołał rodzinę jako spadkobierców ustawowych. Na tym jednak postępowanie się nie zakończyło a nasi klienci musieli czekać aż sprawa zostanie prawomocnie zakończona. Przeciwnicy procesowi złożyły odwołanie od orzeczenia sądu. Sąd odwoławczy nie przychylił się jednak do argumentów strony przeciwnej.

Obecnie orzeczenie jest już prawomocne.

Sprawa, którą prowadziliśmy pokazuje, że nie ma niczego pewnego. Nawet oświadczenie woli złożone przed notariuszem może zostać podważone a testament notarialny może zostać uznany za nieważny.