CZY TO KONIEC Z PATODEWELOPERKĄ? CZY MIKROKAWALERKI ZNIKNĄ Z RYNKU NIERUCHOMOŚCI?

blokiDlaczego tzw. mikrokawalerki nazywane są przykładem patodeweloperki? Wynika to z tego, że są to lokale użytkowe poniżej 25 m2, które nie są lokalami mieszkalnymi. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, mówi jasno: mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2. Dlaczego zatem pojawiło się tak ogromne zainteresowanie mikrokawalerkami?

 

MIKROKAWALERKI – CZY MAJĄ JAKIEŚ ZALETY?

Pierwszą zaletą możliwości zakupu mikrokawalerki jest jej cena. Wprawdzie ceny za m2 mogą sięgać nawet 20.000 zł, to jednak w dalszym ciągu cena za cały taki lokal jest bardzo korzystna w porównaniu do mieszkania o klasycznej powierzchni, np. 35 m2. Popyt na mikrokawalerki wynika wprost z ich ceny i braku środków finansowych większości społeczeństwa na zakup mieszkania. 

 

MIKROKAWALERKI – CZY MAJA JAKIEŚ WADY?

Mikrokawalerki, co trzeba podkreślić, nie są lokalami mieszkalnymi a jedynie lokalami użytkowymi. Co to oznacza w praktyce?

Lokal użytkowy, z uwagi na to, że nie jest lokalem mieszkalnym, uniemożliwia osobie mieszkającej w mikrokawalerce zameldowanie się w nim.

Dodatkowo, lokal użytkowy powoduje, że większość opłat jest dużo wyższa niż dla lokali mieszkalnych, np. opłaty za energię elektryczną czy podatek od nieruchomości.

Poza tym, należy się zastanowić, czy mieszkanie na tak małej powierzchni jest komfortowe. Na rynku nieruchomości możemy znaleźć mikrokawalerki o powierzchni 20 m2 czy 10 m2. Najmniejsza mikrokawalerka w Polsce ma niecałe 3 m2. Wyobrażacie sobie mieszkać na takiej powierzchni?

 

MIKROKAWALERKI – NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE

Od 1 kwietnia 2024 r. minimalna powierzchnia lokalu użytkowe w nowo projektowanych budynkach będzie musiała wynosić 25 m2. Nie oznacza to, że wszystkie nowo powstające lokale użytkowe będą musiały mieć taką minimalną powierzchnię. Ustawodawca wprowadził kilka wyjątków.

W dalszym ciągu na parterze oraz na pierwszym piętrze będą mogły powstawać lokale użytkowe z powierzchnią użytkową mniejszą niż 25 m2, pod warunkiem, że będą miały osobne wejście z zewnątrz. 


CZY MIKROWALERKI ZNIKNĄ Z RYNKU NIERUCHOMOŚCI?

Niestety nowe regulacje prawne nie spowodują całkowitego wyeliminowania mikrowalerek z rynku nieruchomości. Nowe rozwiązania prawne, które mają zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2024 r. nie będą działały wstecz. W efekcie nowe regulacje prawne będą dotyczyć nowo wybudowanych budynków, a dokładniej nowych pozwoleń na budowę. Zatem, jeśli ktoś otrzymał pozwolenie na budowę przed 1 kwietnia 2024 r. i obejmuje ono budowę lokali użytkowych poniżej 25 m2, to takie pozwolenie będzie zgodne z prawem.

Dotychczas wybudowane mikrokawalerki będą użytkowane i tak szybko nie znikną z rynku nieruchomości, między innymi na konstytucyjną zasadę ochrony prawa własności. Niemniej jednak na przyszłość ustawodawca stara się uregulować to, co deweloperzy zaczęli omijać.