JAK DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH? OD CZEGO ZACZĄĆ?

W dobie rosnących rozstań, separacji i rozwodów, coraz więcej osób zmaga się z problemem dochodzenia roszczeń alimentacyjnych. Rodzice, którzy nie wywiązują się z obowiązków wynikających z opieki nad dziećmi, często zostawiają drugą stronę w trudnej sytuacji finansowej. Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych może być złożonym i czasochłonnym procesem, ale nie pozostaje bez wsparcia ze strony prawa. Jak efektywnie dochodzić swoich roszczeń alimentacyjnych?

 

ROZPOCZYNAJĄC OD PODSTAW — USTALENIE WYSOKOŚCI ALIMENTÓW

Na początku konieczne jest ustalenie wysokości świadczenia na rzecz dziecka. Odbywa się ona zazwyczaj na drodze porozumienia między rodzicami lub orzeczeniem sądu. Wydłużenie się tego procesu może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak brak zgody na kwotę alimentów czy konieczność uzyskania informacji o dochodach i majątku osoby zobowiązanej do płacenia.

Warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Trzeba wziąć pod uwagę zarówno potrzeby dziecka, jak i możliwości finansowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Ponadto ważne jest uwzględnienie kosztów związanych z opieką nad dzieckiem — mieszkanie, ubrania, wyżywienie czy nauka to tylko niektóre z wydatków, które muszą być pokryte. W przypadku braku porozumienia co do wysokości alimentów konieczne może być zwrócenie się do sądu o ustalenie tej kwoty. W napisaniu odpowiedniego  dokumentu może pomóc m.in. adwokat z Białegostoku, zajmujący się sprawami alimentacyjnymi.

jak dochodzić roszczeń alimentacyjnych

 

SĄD RODZINNY — DROGA DO EGZEKUCJI ALIMENTÓW

Jeśli ustalone zostało już porozumienie co do wysokości alimentów, a osoba zobowiązana do ich płacenia nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, można wystąpić do sądu rodzinnego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Należy zgromadzić istotne dokumenty, takie jak umowa o alimentach, ewentualne orzeczenia sądu oraz dowody dotyczące nieuiszczenia świadczeń przez dłużnika.

Polskie prawo przewiduje różne środki egzekucyjne, które mają na celu zabezpieczenie interesów dziecka. Wśród nich znajdują się między innymi egzekucja z wynagrodzenia dłużnika, zajęcie rachunku bankowego czy zajęcie nieruchomości. W skrajnych przypadkach sąd może również orzec obowiązek świadczenia pracy na rzecz wierzyciela alimentacyjnego, a nawet ukarać dłużnika grzywną lub pozbawieniem wolności.