JAK UCHRONIĆ MAJĄTEK PRZED KOMORNIKIEM. SPRAWA NASZEJ KANCELARII ADWOKACKIEJ.

Spotkanie z komornikiem i egzekucja komornicza nie są wymarzonymi sytuacjami z którymi ktokolwiek chciałby mieć do czynienia. Ale jak już się zdarzy egzekucja komornicza, w szczególności z nieruchomości, to czy warto coś robić? Otóż tak! Pomoc adwokata może okazać się, w gąszczu przepisów prawnych, bardzo przydatna. Egzekucja komornicza nie musi od razu oznaczać, że stracicie cały majątek. Przeczytajcie sprawę naszego Klienta.

 

Reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

Może Was to dziwić, ale reprezentowaliśmy w postępowaniu egzekucyjnym dłużnika. Nasz klient posiadał udziały w sporych rozmiarów nieruchomości. Pozostali współwłaściciele nie ucieszyli się na wieść, że komornik wszczął postępowanie egzekucyjne i rozpoczął czynności zmierzające do komorniczej sprzedaży tych udziałów. Może z rodziną wychodzi się najlepiej na obrazku, ale fakt iż udziały może nabyć osoba obca zmusiły dłużnika i jego rodzinę do szybkiego szukania rozwiązania na tą, wydawałoby się patową, sytuację.

Dlaczego patową? Ponieważ zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego regulującymi zasady działania komornika w egzekucji, jakiekolwiek rozporządzanie nieruchomością zajętą przez komornika jest niemożliwe. Dotyczy to również udziałów w nieruchomości.

 

 

domek z kart z treścią

 

Należy pamiętać, że każda czynność dłużnika dotycząca rozporządzaniem majątkiem dłużnika zajętym przez komornika wymaga zgody dłużnika, ponieważ może on stracić majątek z którego może dochodzić swoich roszczeń finansowych.

Nasza Kancelaria Adwokacka odnalazła lukę prawną w przepisach pozwalającą na zwolnienie znacznej części nieruchomości naszego Klienta spod egzekucji komorniczej. Co ważne, nasze działania, nie wymagały zgody dłużnika.

Nie oszukujmy się też – sprawa nie trwała krótko. Cały proces był czasochłonny i bardzo sformalizowany. Najważniejsze, że klient dłużnik był usatysfakcjonowany naszą pracą i osiągniętym przez nas sukcesem.