MIESZKANIE PO ROZWODZIE

Rozwód pociąga za sobą daleko idące konsekwencje nie tylko w sferze osobowej ale również w sferze finansowej. Zazwyczaj problem skupia się wokół tego w jaki sposób podzielić mieszkanie, komu ma ono przypaść wskutek podziału majątku. Sytuację może skomplikować obciążenie nieruchomości kredytem hipotecznym, posiadanie małoletnich dzieci oraz brak zdolności kredytowej jednego z małżonków.

Prawo przewiduje kilka możliwości rozwiązania problemu mieszkania po rozwodzie.

 

WSPÓŁWŁASNOŚĆ MIESZKANIA

W trakcie trwania małżeństwa nie jest możliwym wydzielenie udziałów małżonków w nieruchomości. Wskutek rozwodu pomiędzy byłymi małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Od tego momentu ich udziały we wspólnym mieszkaniu są ustalone po równo, chyba że jeden z małżonków w postępowaniu sądowym ustali, że jego udział w majątku jest większy niż drugiego małżonka. Taki stan rzeczy może istnieć dopóki byli małżonkowie nie będą chcieli tej kwestii uporządkować i dokonać podziału majątku wspólnego. Prawo nie zabrania również, aby byli małżonkowie w dalszym ciągu mieszkali wspólnie w tym mieszkaniu. Warunkiem koniecznym jest zgoda obojga byłych małżonków.

 

mieszkanie

PRZYZNANIE MIESZKANIA JEDNEMU Z BYŁYCH MAŁŻONKÓW

Jedną z możliwości dokonania podziału wspólnej nieruchomości byłych małżonków jest przyznanie nieruchomości na rzecz jednego z nich z koniecznością spłaty drugiej strony. Nie ukrywajmy, że w takiej sytuacji były małżonek, który chce uzyskać mieszkanie wyłącznie dla siebie musi posiadać odpowiednie zaplecze finansowe, aby sprostać obowiązkowi spłaty drugiej strony. Zazwyczaj osoba, która musi dokonać spłaty musi udowodnić, że posiada albo środki finansowe na spłatę albo zdolność finansową w banku.
Sytuację komplikuje obciążenie mieszkania kredytem hipotecznym.

Wyrok rozwodowy nie powoduje w sferze kredytu hipotecznego żadnych zmian. Byli małżonkowie w dalszym ciągu razem odpowiadają za jego terminowe spłacanie w sposób solidarny. Nawet jeżeli byli małżonkowie zawrą porozumienie między sobą, kto z nich będzie spłacać kredyt, to w sytuacji gdy jeden z byłych małżonków nie spłaca kredytu, bank sięgnie po pieniądze do drugiego z byłych małżonków.
Teoretycznie istnieje możliwość przejęcia przez jego z byłych małżonków kredytu hipotecznego. Bank wówczas musi zweryfikować czy taka osoba posiada zdolność kredytową. Jeżeli bank stwierdzi, że jeden z byłych małżonków posiada taką zdolność kredytową to wówczas zostanie zawarty aneks z bankiem.

 

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

W sytuacji gdy żaden z byłych małżonków nie chce otrzymać na wyłączną własność mieszkania lub żaden z nich nie ma możliwości spłacenia drugiej strony, w grę wchodzi sprzedaż mieszkania. Obciążenie mieszkania kredytem hipotecznym spowoduje, że byli małżonkowie otrzymają ze sprzedaży mieszkania mniejszą kwotę, albowiem w pierwszej kolejności trzeba spłacić kredyt hipoteczny.

 

CZY PODZIAŁ MAJĄTKU BYŁYCH MAŁŻONKÓW PODLEGA OPODATKOWANIU?

I tutaj mam dobrą informację. Po dokonaniu podziału majątku byłych małżonków nie trzeba opłacać żadnego podatku do Urzędu Skarbowego.