NA CZYM POLEGA ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI?

współwłasność domuWspółwłasność nieruchomości lub innych dóbr może generować wiele problemów, zwłaszcza gdy współwłaściciele mają różne cele i plany. Zniesienie współwłasności to proces, który pozwala na rozwiązanie takich sytuacji i przekształcenie wspólnego prawa własności w odrębne prawa. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, skupiając się na procesie zniesienia współwłasności nieruchomości.

 

W JAKIM CELU PRZEPROWADZA SIĘ PROCES ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI?

Zniesienie współwłasności to proces prawny mający na celu podział nieruchomości, która jest przedmiotem wspólnego prawa własności kilku osób. Celem tego procesu jest zakończenie współwłasności poprzez przekształcenie praw do nieruchomości w odrębne prawa do poszczególnych części tej nieruchomości. Proces ten może być przeprowadzony zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej.

Przesłanką do wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności jest istnienie wspólnego prawa własności nieruchomości przez co najmniej dwie osoby. Współwłasność może wynikać z różnych przyczyn, takich jak dziedziczenie, darowizna czy wspólne nabycie nieruchomości.

 

JAKIE SĄ SPOSOBY ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI?

Jako kancelaria adwokacka z Białegostoku, podkreślamy, że zniesienie współwłasności może odbyć się na dwa sposoby, tzn. pozasądowy i sądowy. Wybór metody zależy od zgody i wspólnego działania współwłaścicieli. Pozasądowe zniesienie współwłasności polega na zawarciu umowy między współwłaścicielami, w której określają oni sposób podziału nieruchomości oraz proporcje udziałów. Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a następnie wpisana do ksiąg wieczystych.

W przypadku braku porozumienia między współwłaścicielami, konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego. Sąd może orzec zniesienie współwłasności poprzez podział nieruchomości, przekazanie jej jednemu ze współwłaścicieli w zamian za świadczenie na rzecz pozostałych lub poprzez sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanej kwoty między współwłaścicieli.

Podsumowując, zniesienie współwłasności to proces, który pozwala na rozwiązanie problemów wynikających ze wspólnego prawa własności nieruchomości. Procedura ta może odbyć się na drodze pozasądowej lub sądowej, w zależności od zgody i współpracy między współwłaścicielami.