SPADEK A ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI - PRAWNE I PODATKOWE KONSEKWENCJE

Spadek i zasiedzenie nieruchomości to dwie kwestie, którym należy poświęcić szczególną uwagę. Spadek to przekazanie majątku zmarłego na rzecz jego spadkobierców, zaś zasiedzenie to nabycie prawa własności nieruchomości przez długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z niej. Obie te sytuacje mają swoje unikalne aspekty prawne i podatkowe, które mogą wpłynąć zarówno na proces nabycia własności, jak i na późniejsze korzystanie z niej. Co warto wiedzieć w przypadku takich sytuacji?

 

PRAWNE ASPEKTY SPADKU I ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI

Spadek może być uzyskany w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. W przypadku dziedziczenia ustawowego spadkobiercami są osoby wskazane przez przepisy prawa, zaliczane do kolejnych grup dziedziczenia — począwszy od dzieci i małżonka zmarłego, aż po dalszych krewnych. Natomiast dziedziczenie testamentowe pozwala zmarłemu swobodnie rozporządzić swoją nieruchomością, powołując do spadku dowolne osoby.

W przypadku zasiedzenia nieruchomości kluczowe jest spełnienie określonych warunków, które umożliwiają uzyskanie tytułu prawnego do danej nieruchomości przez osobę, która z niej korzystała bez przerwy przez długi czas (np. 20 lat). Proces zasiedzenia wymaga udokumentowania swoich roszczeń i skierowania sprawy do sądu.

kalkulator i laptop

Należy pamiętać, że każda sytuacja jest inna i może wymagać indywidualnego podejścia oraz konsultacji z doradcą podatkowym lub adwokatem. W Białymstoku można skorzystać m.in. z usług Kancelarii Adwokackiej Moskal i Partnerzy.

 

PODATKOWE KONSEKWENCJE SPADKU I ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI

Jednym z najważniejszych aspektów spadku i zasiedzenia nieruchomości są konsekwencje podatkowe. W Polsce obowiązuje podatek od spadków i darowizn, który jest opłacany przez osoby nabywające majątek w wyniku dziedziczenia lub darowizny. Stawki podatkowe są różne w zależności od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym oraz wartości nabywanego majątku. Warto jednak wspomnieć, że najbliższa rodzina, tj. małżonek, dzieci, wnuki oraz rodzice nabywający majątek zmarłego są zwolnieni z tego podatku. Zasiedzenie nieruchomości nie generuje obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Jednakże zasiedzenie może wpłynąć na inne aspekty podatkowe związane z nieruchomością — np. na wysokość płaconego podatku.