SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ODZIEDZICZONEJ PRZEZ DZIECKO

sprzedaż nieruchomościWskutek postępowań spadkowych może się okazać, że dziecko (czyli osoba do 18-tego roku życia) może nabyć na własność nieruchomość. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi w przypadku stwierdzenia nabycia spadku po jednym z rodziców albo po jednym z dziadków. Dziecko, z uwagi na niepełnoletność, nie może zarządzać swoim majątkiem. Ten obowiązek spoczywa na jego rodzicach.

 

ZARZĄD RODZICÓW NAD MAJĄTKIEM DZIECKA

Dziecko nie może zarządzać swoim majątkiem. Od tego są rodzice, którzy powinni zarząd nad majątkiem dziecka sprawować z należytą starannością. Ale co to oznacza? Oznacza to, że rodzice maja obowiązek zachowania majątku dziecka w stanie niepogorszonym. Zarządzanie majątkiem dziecka powinno następować w sposób rozsądny, kierując się doświadczeniem życiowym, ochroną interesu dziecka oraz dobrym wychowaniem i edukacją. Jednym słowem w żadną stronę nie należy przesadzić. Rodzice nie mogą wydawać pieniędzy dziecka na własne potrzeby. Szczególną opieką otoczone są nieruchomości należące do dziecka.

 

CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD MAJĄTKIEM DZIECKA

Rodzice małoletniego sprawują zarząd nad jego majątkiem. Bieżące czynności związane z tym majątkiem, np. wydzielanie dziecku kieszonkowego z jego oszczędności, jest czynnością która mieści się w tzw. zwykłym zarządzie majątkiem dziecka.

Natomiast czynności zmierzające do wywarcia dużego wpływu w sferze majątkowej dziecka podlegają kontroli prewencyjnej sądu opiekuńczego. Do takich sytuacji będzie można zaliczyć: sprzedaż nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości, odrzucenie spadku, darowanie przez dziecko swojego majątku.

Czynności dokonane przez rodziców, które przekraczają zwykły zarząd nad majątkiem dziecka, są bezwzględnie nieważne. Oznacza to, że nie wywołują żadnych skutków prawnych, np. przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Co zrobić w sytuacji gdy zaistnieje konieczność sprzedaży nieruchomości należącej do małoletniego dziecka?

 

ZGODA SĄDU OPIEKUŃCZEGO

Do skutecznego dokonania czynności np. sprzedaży nieruchomości lub zniesienia współwłasności nieruchomości, należących w całości albo w ułamkowej części do małoletniego dziecka, konieczna jest zgoda sądu rodzinnego.

Należy pamiętać, że nieruchomości stanowiące własność małoletniego dziecka pozostają pod szczególną opieką. Sądy stoją na stanowisku, że nieruchomość stanowi najpewniejsze źródło zabezpieczenia sytuacji życiowej dziecka. Pieniądze mogą się rozejść a ziemia pozostanie i w przyszłości dziecko będzie mogło nią dysponować w sposób właściwy dla swojego dobra.

Składając do sądu wniosek należy opisać z jakiego powodu rodzice zarządzający majątkiem dziecka chcą sprzedać nieruchomość małoletniego, a także co zamierzają uczynić z otrzymaną ze sprzedaży gotówką.

Zaznaczyć należy, iż notariusz sporządzający akt notarialny np. sprzedaży przez dziecko nieruchomości, będzie wymagać przedłożenia prawomocnego postanowienia sądu wyrażającego zgodę na tą sprzedaż. Jeżeli notariusz nie będzie tego wymagać – poszukajcie innego.

Niektóre sprawy dotyczące uzyskania zgody sądu na sprzedaż przez dziecko nieruchomości mogą się wydawać proste. Niemniej jednak trzeba bardzo dobrze taki wniosek uzasadnić, aby sąd taką zgodę wydał. Warto wówczas skonsultować taką sprawę z adwokatem.