ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI CZĘŚĆ 2

Zasiedzenie nieruchomości po osobie zmarłej. To temat niniejszego wpisu. Dowiesz się z niego czy zasiedzenie nieruchomości po osobie zmarłej jest możliwe, jaki sposób należy liczyć okres zasiedzenia oraz na kogo następuje zasiedzenie – na osoby żyjące czy na osobę zmarłą. Kiedy mamy do czynienia z zasiedzeniem nieruchomości na osobę zmarłą oraz czy pomiędzy „na” a „po” osobie zmarłej ma znaczenie i na czym polega ta różnica.

W poprzednim poście (ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI CZ. I), opisywaliśmy na czym polega zasiedzenie nieruchomości, co oznacza posiadanie samoistne nieruchomości oraz co oznacza dobra i zła wiara posiadacza samoistnego nieruchomości.

 

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ SPADKOBIERCÓW

Bardzo często w obecnych czasach dochodzi do sytuacji, kiedy to dzieci, wnuki lub rodzice regulują stany prawne nieruchomości, gdy nagle okazuje się, że do nieruchomości, o której zawsze uważaliśmy że stanowi naszą własność, nie posiadamy żadnego tytułu prawnego. Zaś nieruchomość zawsze od dziada pradziada była w posiadaniu rodziny. Nie raz słyszymy w naszej Kancelarii Adwokackiej takie historie. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest wszczęcie postępowania w przedmiocie zasiedzenia takiej nieruchomości. Istnieją dwa warianty. Możemy wnosić o zasiedzenie nieruchomości na osobę zmarłą lub po osobie zmarłej.

nieruchomość

 

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI PO OSOBIE ZMARŁEJ

Zasiedzenie nieruchomości po osobie zmarłej oznacza, że do swojego czasu posiadania samoistnego nieruchomości, możesz doliczyć czas posiadania samoistnego swoich poprzedników prawnych np. rodziców lub dziadków. Istotnym elementem pozwalającym na sumowanie czasookresów powiadania nieruchomości jest pozostawanie tejże nieruchomości w samoistnym posiadaniu zarówno przez osoby nieżyjące, jak i obecnie żyjące. Decyduje fakt zachowania kontynuacji posiadania samoistnego. Zasiedzenie następuje wówczas na następców prawnych osoby zmarłej, przy zachowaniu przesłanek decydujących o zasiedzeniu. Na czym polega posiadanie samoistne opisywaliśmy w poprzednim wpisie.

 

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI NA OSOBĘ ZMARŁĄ

W niektórych stanach faktycznych jest możliwe dokonanie zasiedzenia nieruchomości jeszcze na osobę zmarłą. Będzie to możliwe wówczas gdy dysponujesz materiałem dowodowym wykazującym, że osoba zmarła przed śmiercią posiadała nieruchomość nieprzerwanie przez okres 20 lub 30 lat – w zależności czy posiadała nieruchomość w dobrej czy złej wierze. Należy jednak zakładać, że koniecznym będzie uzasadnienie okresu 30-letniego. Zasiedzenie następuje wówczas na posiadacza samoistnego, który obecnie nie żyje.

 

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI A DZIEDZICZENIE

Jeżeli jesteś pewny/-a, że możesz udowodnić, że upływ terminu zasiedzenia miał miejsce za życia Twoich spadkodawców, to jako spadkobierca możesz złożyć do sądu wniosek o zasiedzenie nieruchomości na zmarłego spadkodawcę. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości może zostać złożony jako odrębna sprawa, ale również można taki wniosek złożyć w postępowaniu o dział spadku. Wówczas sąd orzeknie, czy zasiedzenie nastąpiło na rzecz zmarłego.

Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia następuje z mocy prawa.

W najbliższych postach będziemy przybliżać tematykę zasiedzenia nieruchomości, w tym również związane z nim koszty i kwestie podatkowe.