ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI. JAK PRZEJŚĆ PRZEZ TEN PROCES BEZ STRESU I KOMPLIKACJI?

Współwłasność nieruchomości może być źródłem wielu problemów, zwłaszcza gdy współwłaściciele mają różne plany i oczekiwania dotyczące wykorzystania nieruchomości. Zniesienie współwłasności to proces prawny, który pozwala na rozwiązanie tego rodzaju sytuacji, jednak może być on skomplikowany i stresujący. Jak przejść przez ten proces bez zbędnych nerwów i komplikacji?

 

ROZWAŻENIE RÓŻNYCH OPCJI ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Na początku należy zastanowić się nad dostępnymi opcjami. Istnieją różne metody rozwiązania tego problemu. Najpopularniejsze z nich to podział nieruchomości, sprzedaż nieruchomości i wykup udziałów przez jednego ze współwłaścicieli. Pierwsza z opcji polega na podzieleniu posiadłości na mniejsze części, które będą stanowiły odrębne własności. Taka opcja jest możliwa w przypadku działek budowlanych czy gruntów rolnych. Jeśli chodzi o budynki mieszkalne, podział ten może dotyczyć wydzielenia odrębnych lokali mieszkalnych czy użytkowych. 

Aby podzielić nieruchomość, należy złożyć wniosek do sądu oraz sporządzić projekt podziału. W związku z tym można skorzystać z usług kancelarii adwokackiej. W Białymstoku usługi świadczy m.in. Kancelaria Adwokacka Moskal i Partnerzy. Współwłaściciele mogą sprzedać nieruchomość na rzecz osoby trzeciej, a następnie podzielić uzyskane środki proporcjonalnie do swoich udziałów. Z kolei wykup udziałów przez jednego ze współwłaścicieli to opcja, która pozwala na przejęcie pełnej własności nieruchomości przez jedną ze stron.

 

działka

PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE DO PROCESU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Kluczem do przejścia przez proces zniesienia współwłasności bez stresu i komplikacji jest odpowiednie przygotowanie. Warto zacząć od rozmowy ze współwłaścicielami, aby ustalić ich oczekiwania oraz możliwości dojścia do porozumienia. Jeśli współpraca jest konstruktywna, można spróbować zawrzeć umowę cywilnoprawną, która ureguluje sposób zniesienia współwłasności.

W przypadku braku porozumienia między stronami konieczne może być skierowanie sprawy do sądu. Adwokat lub radca prawny może pomóc w przygotowaniu argumentacji oraz dokumentacji. Ważne jest również zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów, takich jak akt własności, ewentualne umowy najmu czy dzierżawy, a także opinie biegłych dotyczące wartości nieruchomości.