ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI. CO ZROBIĆ KIEDY NIE ZNAMY WSPÓŁWŁAŚCICIELI ALBO NIE WIEMY GDZIE PRZEBYWAJĄ?

zniesienie współwłasnościStan współwłasności nieruchomości nie jest stanem, który musi istnieć wiecznie. W zależności od sytuacji osobistej i majątkowej, współwłaściciele decydują się na zniesienie tej współwłasności. Problemu nie ma jeżeli wszyscy chcą tego dokonać, jest zgoda co do ceny sprzedaży albo wartości nieruchomości. Problem pojawia się przede wszystkim wtedy gdy umierają współwłaściciele a pozostali nie mają kontaktu z ich spadkobiercami. Co wówczas należy zrobić?

 

INFORMACJA Z KSIĘGI WIECZYSTEJ

W sytuacji gdy nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą i znamy jej numer, istnieje duże prawdopodobieństwo, że spadkobiercy po zmarłym współwłaścicielu zostali wpisani do księgi wieczystej. Wówczas pozyskanie szczegółowych danych personalnych, w tym adresu zamieszkania i korespondencji, będzie bardzo ułatwione. Można osobiście zapoznać się z aktami księgi wieczystej w sądzie rejonowym właściwym miejscowo dla położenia nieruchomości albo zapoznać się z danymi ujawnionymi w księdze wieczystej drogą elektroniczną.

 

INFORMACJA ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

Jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, informacje o współwłaścicielach możemy odszukać w starostwie powiatowym, wnosząc o wydanie wypisu z rejestru gruntów. Wówczas na wypisie z rejestru gruntów otrzymamy szczegółowe dane personalne wszystkich współwłaścicieli. Natomiast jeżeli okaże się, że nowi współwłaściciele nie zostali nigdzie ujawnieni, istnieje duże prawdopodobieństwo, że po zmarłym współwłaścicielu nie zostało wszczęte postępowanie spadkowe. 

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA SPADKOWEGO

Współwłaściciele nieruchomości posiadają tzw. interes prawny w tym aby wszcząć postępowanie spadkowe po zmarłym współwłaścicielu. W szczególności jeżeli pozostają do uregulowania kwestie podatkowe lub istnieje zamierzenie sprzedaży nieruchomości. Wówczas w sądzie rejonowym należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym współwłaścicielu.

Do takiego wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu zmarłego współwłaściciela a także odpisy skrócone aktów urodzenia potencjalnych spadkobierców, jeżeli oczywiście znamy ich dane. W innej sytuacji sąd zobowiąże do przedłożenia odpowiednich danych i dokumentów.

W takich sytuacjach najlepiej wspomóc się współpracą z naszą Kancelarią Adwokacką Moskal i Partnerzy, aby powierzyć profesjonalistom proces gromadzenia dokumentów i prowadzenia postępowania spadkowego. Niejednokrotnie stany faktyczne są bardzo skomplikowane i dochodzi do poszukiwania 3 a nawet 4 pokolenia potencjalnych spadkobierców.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wiąże się z opłatą sądową – 105 zł. 

 

BRAK INFORMACJI O MIEJSCU POBYTU SPADKOBIERCÓW

Jeżeli nie znamy miejsca pobytu spadkobierców zmarłego współwłaściciela, nie możemy skutecznie podjąć żadnej czynności prawnej, w tym dokonać zniesienia współwłasności. Bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że dalsi krewni emigrują z kraju, a my nie znamy ich aktualnego adresu. Na takie sytuacje również jest rozwiązanie. Można złożyć do sądu rejonowego wniosek o ustanowienie dla takich osób kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu. 

We wszystkich sprawach związanych ze znoszeniem współwłasności nieruchomości zalecamy kontakt z naszą Kancelarią Adwokacką Moskal i Partnerzy w Białymstoku. Wynika to z tego, że wiele spraw dotyczących nieruchomości jest nieodwracalna i po podpisaniu aktu notarialnego, czy też wydaniu postanowienia przez sąd, nie można „wycofać się” ze złożonych oświadczeń. 

Pamiętaj także o innych naszych artykułach:

Sprzedaż nieruchomości odziedziczonej przez dziecko

Jak przejść proces zniesienia współwłasności ?

Zniesienie współwłasności domu jednorodzinnego – sprawa naszej Kancelarii

Jak uchronić majątek przed komornikiem ?

Czy można sprzedać nieruchomość bez księgi wieczystej?